EPC contractmanagement – multidisciplinair – fris bloed

Vacaturenummer: 2020-11962
Standplaats: Midden Nederland
Behandelend consultant: Jan Willem Houtman

Samenvatting

Onze opdrachtgever, een grote landelijk opererende aannemer in de infrawereld, heeft ervoor gekozen om grote infraprojecten in het vervolg te gaan benaderen conform de EPC-systematiek, een binnen de infrawereld vrij onbekende aanbestedingsvorm. De organisatie wil daarom graag kennis en ervaring binnenhalen door de aanname van een ervaren Projectdirecteur uit die wereld. Deze zal complexe multidisciplinaire projecten onder zijn hoede krijgen met een investeringsvolume van € 200-800 mio.

De Projectdirecteur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale project. De nadruk ligt daarbij op stakeholdermanagement, risicomanagement en contractmanagement. Hij krijgt een eigen P&L-verantwoordelijkheid en is eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De Projectdirecteur is continu bezig het totale speelveld te overzien en te managen, alsmede de relaties met de klant en de stakeholders.

Wie zoeken we?

Ruime ervaring in het managen van omvangrijke multidisciplinaire EPC-projecten is een absolute vereiste. U heeft daarbij gewerkt aan aannemerszijde. U heeft een academisch werk- en denkniveau. Kennis en ervaring van planning, projectmanagement, contractmanagement en risicomanagement zijn van een aantoonbaar hoog niveau. De kans is daarmee zeer groot dat kandidaten van buiten de eigen vertrouwde infrawereld komen. De culturele match is dan een kritische succesfactor. Op het gebied van relatiemanagement en diplomatie wordt hier meer van u gevraagd, hetgeen ook een gezonde portie geduld vereist.

Onze opdrachtgever

In de afgelopen jaren hebben meerdere grote infraprojecten de landelijke pers gehaald als gevolg van financiële problemen tijdens de uitvoering. Die projecten hadden één ding gemeen: ze waren complex, multidisciplinair en zeer kapitaalintensief. Onze opdrachtgever heeft ervoor gekozen om dergelijke projecten in het vervolg te gaan benaderen conform de EPC-systematiek, een binnen de infrawereld vrij onbekende aanbestedingsvorm. Aannemers in de civiele infrawereld hebben dientengevolge nog weinig ervaring met deze vorm van contracting. Veel minder dan bijvoorbeeld dan contractors in sectoren als energy, oil & gas of offshore.

Onze opdrachtgever, een grote landelijk opererende aannemer in de infrawereld, wil daarom graag deze kennis en ervaring in de organisatie brengen door het binnenhalen van een ervaren Projectdirecteur uit die wereld. Deze zal projecten onder zijn hoede krijgen met een investeringsvolume van € 200-800 mio, in principe binnen onze landsgrenzen. Deze projecten kunnen autonoom door onze opdrachtgever worden uitgevoerd of vanuit een joint-venture.

Projectdirecteur

De Projectdirecteur krijgt een eigen P&L-verantwoordelijkheid voor zijn project(en) en beschikt daartoe over professionele eigen projectsupport. De Projectdirecteur is eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale project. Dit omvat ontwerp, engineering, commercieel management (waaronder kostenraming, planning en contractmanagement), het omgevingsmanagement en interface-management. De Projectdirecteur stuurt als hoofdaannemer de projecten aan en is eindverantwoordelijk voor de integrale totaalplanning. De onderaannemers (veelal de werkmaatschappijen van de aannemer) zijn verantwoordelijk voor hun eigen vooraf overeengekomen werkzaamheden.

De Projectdirecteur is continu bezig het totale speelveld te overzien en te managen, alsmede de relaties met de klant en de stakeholders. Dat impliceert een nadruk op stakeholdermanagement, risicomanagement en contractmanagement. Immers, juist bij EPC-projecten dient de projectscope continu te worden bewaakt. Zodra deze wijzigt dienen de (financiële) implicaties direct in kaart te worden gebracht en te worden besproken met de opdrachtgever. Dit vereist een commerciële attitude en souplesse.

Wie zoeken we?

Het zal u niet verbazen: ruime ervaring in het managen van omvangrijke multidisciplinaire EPC-projecten is een absolute vereiste. U heeft daarbij gewerkt aan aannemerszijde. U heeft een academisch werk- en denkniveau. Kennis en ervaring van planning, projectmanagement, contractmanagement en risicomanagement zijn van een aantoonbaar hoog niveau. De kans is daarmee zeer groot dat kandidaten van buiten de eigen vertrouwde infrawereld komen.

De culturele match is dan een kritische succesfactor. De infrawereld kan worden omschreven als handen-uit-de-mouwen, oplossingsgericht, commerciële focus, veel externe stakeholders, veel politieke agenda’s. Kandidaten met een achtergrond in bijvoorbeeld offshore of oil & gas moeten zich dit goed realiseren. Op het gebied van relatiemanagement en diplomatie wordt hier meer van u gevraagd, hetgeen ook een gezonde portie geduld vereist. Ook is het geen internationale setting: het werkterrein is Nederland, de stakeholders zijn Nederlands en de voertaal is in hoge mate Nederlands. Voor kandidaten die lange tijd veel van huis zijn geweest kan dit een welkome afwisseling zijn.


Contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren door middel van onderstaande knop. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met Jan Willem Houtman.

+31 346 – 87 00 20
info@vandegroep.nl