Stevig leiderschap – multidisciplinair – 2 werven, 400 fte

Vacaturenummer: 200019
Standplaats: Kaag / Amsterdam-West
Behandelend consultant: Jan Willem Houtman

Samenvatting

Productiedirecteur – Feadship

Onze opdrachtgever, Royal Van Lent Shipyard, behoort tot de absolute wereldtop in de jachtenbouw. De onderneming engineert en bouwt haar motorjachten volledig naar de wensen van de klant. In deze projectgestuurde omgeving dient strak te worden gestuurd op doorlooptijd en budget. Omdat de organisatie groeit nemen de noodzaak van discipline, procesbeheersing, uniformiteit van werken en samenwerken toe. Binnen de organisatie komt de positie vrij van Productiedirecteur.

Als Productiedirecteur heeft u de verantwoordelijkheid voor het totale productieproces op de beide werven én over de (detailed) engineering. Totaal werken hier circa 400 fte (exclusief flexibele schil) binnen verschillende afdelingen/disciplines. Uw taak is om de condities te scheppen waarbinnen de projecten succesvol kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast wordt van u verwacht dat u op tactisch/strategisch niveau nadenkt over de wijze van produceren in de (nabije) toekomst.

U beschikt over een afgeronde opleiding op HBO/WO-niveau en u heeft een technische signatuur. Ervaring in een projectmatige productieomgeving voor kapitaalgoederen is vereist. U bent een natuurlijk leider: zelfstandig, stevig in de schoenen, direct, besluitvaardig, niet hard maar wel duidelijk, consistent, open voor discussie en ruimte gevend. U creëert ownership bij uw mensen en stimuleert ze om over de eigen grenzen heen te kijken. U durft te delegeren en ze vrijheid en ruimte te geven. U faciliteert uw mensen bij het oplossen van problemen, u richt zich zelf op de structurele verbeteringen.

Feadship

Onze opdrachtgever, Royal Van Lent Shipyard, behoort tot de absolute wereldtop van scheepswerven voor de luxe jachtenbouw. De werf bouwt haar jachten onder de merknaam Feadship. De jachten worden op 2 locaties gebouwd, te weten de werven op Kaag-eiland (voor jachten tot 100m) en in Amsterdam (voor jachten tot 160 m). Elk Feadship-jacht wordt volledig overeenkomstig de wensen van haar toekomstige eigenaar ontworpen, geëngineered en gebouwd, elk schip is uniek maatwerk.

In deze projectgestuurde omgeving wordt strak gestuurd op doorlooptijd en budget. Dit alles met de (hoge) kwaliteit die de klant vraagt; niet minder maar ook niet méér. Over-engineering dient te worden voorkomen, ontwerpaanpassingen tijdens de bouw dienen tot een minimum te worden beperkt en alles dient zo veel mogelijk ‘first-time-right’ te zijn. De afhankelijkheden tussen de verschillende productiedisciplines worden zoveel als mogelijk ontkoppeld. De faalkosten dienen bovendien zo laag mogelijk te zijn. Omdat de organisatie groeit nemen de noodzaak van discipline, procesbeheersing, uniformiteit van werken en samenwerken toe.
Royal Van Lent zoekt thans invulling voor de positie van Productiedirecteur.

Productiedirecteur

De organisatie werkt volgens een matrixstructuur. Projectmanagement stuurt op doorlooptijd en budget en verzorgt de relatie met de klant. Als Productiedirecteur geeft u leiding aan het Productie Management Team en bent u verantwoordelijk voor het totale productieproces op beide productielocaties én over de (detailed) engineering. Totaal werken hier circa 400 fte (exclusief flexibele schil), verdeeld over de disciplines constructie, werktuigbouw, scheepsinterieurbouw, jachtschilderen en engineering.
Uw taak is om de condities te scheppen waarbinnen de projecten succesvol kunnen worden gerealiseerd. Meedenken, challengen, leren van problemen die zich voordoen en herhaling zien te voorkomen. Vaststellen wat de behoeften van de productieorganisatie op (middel)lange termijn zijn.

Daarnaast wordt van u verwacht dat u op tactisch/strategisch niveau nadenkt over de wijze van produceren in de (nabije) toekomst. U ontwikkelt een visie, brengt in kaart wat nodig is om die te realiseren en ontwikkelt de mensen en de organisatie.

U bent verantwoordelijk voor alle aspecten van de productie, zoals efficiency, effectiviteit, kwaliteit, veiligheid, op peil houden van de verschillende eigen resources, ontwikkelen van de medewerkers en inhuur/outsourcing. Daarbij zorgt u dat u korte communicatielijnen heeft met uw managers en voeling houdt met het productieproces. Ondersteund door uw managers stippelt u het operationele beleid uit voor de komende jaren en vertaalt dit naar jaarplannen, KPI’s en budgetten.

Als Productiedirecteur bent u verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van de personele (jaar-) planning/werkbezetting voor de afdeling, inclusief flexibele bezetting en (projectgewijze) uitbestedingen. U ziet erop toe, zodat de benodigde vakkennis en werkervaring van de medewerkers in de productieafdelingen op peil blijven door scholing en stages.

U stimuleert optimale samenwerking tussen de productieafdelingen en andere partijen binnen Royal Van Lent, Feadship en haar onderaannemers. U rapporteert in deze functie aan de COO van de onderneming.

Wie zoeken we

U beschikt over een relevante afgeronde opleiding op HBO/WO-niveau en u heeft een technische signatuur. Ervaring in een projectmatige productieomgeving voor kapitaalgoederen is vereist. Naast scheepsbouw kan daarbij worden gedacht aan bijvoorbeeld vliegtuigbouw of complexe machinebouw. Een ‘Safety First’-instelling is een must. Van u wordt verwacht dat u ‘the bigger picture’ overziet, eventuele zwakke plekken identificeert en de organisatie bestendig maakt.
U durft werkwijzen ter discussie te stellen en weet best practices in te brengen vanuit bedrijven met vergelijkbare werkprocessen. U bent in staat om een visie te ontwikkelen en deze te vertalen in structuren, (werk)processen en verbeteringen.

Aantoonbare ruime operationele managementervaring is een absolute vereiste. U bent een
natuurlijk leider: zelfstandig, stevig in de schoenen, direct, besluitvaardig, niet hard maar wel duidelijk, consistent, open voor discussie en ruimte gevend.

Daarnaast bent u een sterke people manager die mensen weet te (ver)binden en te motiveren en onder druk goed het overzicht behoudt. U beschikt over natuurlijk overwicht en een hands-on-mentaliteit. U creëert ownership bij uw mensen en stimuleert ze om over de eigen grenzen heen te kijken. U durft te delegeren en ze vrijheid en ruimte te geven. U faciliteert uw mensen bij het oplossen van problemen, u richt zich op de structurele verbeteringen waarmee problemen in de
toekomst kunnen worden voorkomen. U weet wat er speelt en u krijgt zaken voor elkaar. U denkt in oplossingen en mogelijkheden.

U bent een vaardig communicator op uiteenlopende niveaus. Ook weet u soepel de vertaalslag te maken van informatie van de werkvloer naar de directiekamer en andersom. Daarbij kunt u zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken in zowel de Nederlandse als Engelse taal.


Contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren door gebruik te maken van onderstaande knop.

Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend consultant: Jan Willem Houtman.

+31 346 – 87 00 20
info@vandegroep.nl