Verantwoordelijk voor alle onderhoudslocaties in Nederland en Europa – Industrial services – 900 fte

Vacaturenummer: 170111
Standplaats: Rotterdam
Behandelend consultant: Bert-Jan de Visser

Samenvatting

Mourik Services

Onze opdrachtgever, Mourik, is een Nederlands familiebedrijf met ruim 80 jaar ervaring. Mourik is uitgegroeid tot een internationaal opererend concern met een omzet van ruim 450 miljoen euro in 2016 en ruim 2000 medewerkers in de sectoren (petro)chemie, energie, infrastructuur, bouw, en milieu. Circa tweederde van de omzet realiseert Mourik in Nederland waar de kernactiviteiten zijn ondergebracht in de divisies Industrie, Infra, Internationaal en BlueAlp. Daarnaast beschikt Mourik wereldwijd over diverse deelnemingen in volledig eigendom, dan wel met een meer- of minderheidsbelang. De activiteiten worden centraal aangestuurd vanuit de holding in Nederland.

Binnen de divisie Industrie is Mourik Services is al ruim vijftig jaar een betrouwbare partner op het gebied van technische dienstverlening in de (petro)chemische industrie, staal-, metaal-, energie- en milieusector. De disciplines waarin Mourik Services werkt zijn onder andere industriële reiniging, mechanisch werk, catalyst handling, civiel, E&I/C&A, klimaattechniek, conservering, integraal onderhoud, industrie- en utiliteitsbouw, inclusief specialiteiten  zoals tank(terminal)onderhoud  en milieutechniek. Momenteel zijn wij op zoek naar een Operationeel Directeur.

Operationeel Directeur

Er dient meer focus te worden gelegd op het volgen van de marktontwikkelingen, het stellen van de juiste prioriteiten en daarop pro-actief anticiperen met de uitvoering van beleids- en bedrijfsvoering. U beschikt over een marktgerichte benadering en bent in staat om vanuit uw tactisch/strategische inbreng hier uitvoering aan te geven.

De steeds complexere (sub)contracting en hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid vragen om een directeur die bekend is met de contracten en werkmethodieken zoals die binnen deze industrie gangbaar zijn. U dient op elk escalatieniveau te kunnen acteren en bent van voldoende aantoonbaar kaliber om deze organisatie aan te sturen en te leiden voor verdere op- en uitbouw. U beschikt over een goed aantoonbaar netwerk zowel binnen de petrochemische industrie (zowel bij asset owners als EPC-contractors) als hieraan gelieerde sectoren.

Tot uw primaire taken en verantwoordelijkheden zullen o.a. verder behoren:

  • Leiding geven aan en verder ontwikkelen van de bestaande onderhoudsorganisatie en onderhoudscontracten inclusief nieuwe contracten;
  • zorgdragen voor relatiebeheer van bestaande contacten op directieniveau;
  • tactische uitvoering geven aan ontwikkeling van onderhoudscontracten in de regio Europa;
  • toezicht houden op de voortgang van onderhouds contracten in kwalitatieve en kwantitatieve zin;
  • toezicht houden op correcte uitvoering en naleving van kwaliteits-, veiligheids- en milieuaangelegenheden conform de daarvoor bestaande procedures en regelgeving;
  • monitoren en beheersen van financiële resultaten (omzet, marge, EBITDA, cashflow) en tijdig anticiperen op veranderingen in deze resultaten, inclusief bijbehorende adequate rapportering;
  • participeren in diverse branche-organisaties (o.a. op bestuurlijk niveau);
  • uitvoering geven van het P&O-beleid en waken over het kennisniveau van de medewerkers.

U rapporteert aan de Algemeen Directeur van de Divisie Industrie.

Wie zoeken we

Wij zijn op zoek naar een kandidaat beschikkend over een universitaire / hbo+ opleiding (WTB, AOT, CT, TB of equivalent), aangevuld met meerjarige relevante werkervaring in de petrochemische industrie of hieraan gelieerde sectoren (bijvoorbeeld als  maintenance directeur of directeur   van een industriële onderhoudsleverancier). U beschikt over relevante ervaring op directieniveau binnen de industriële dienstverlening en bent in staat om structuur aan te brengen in een onderhoudsorganisatie. Daarnaast beschikt u over financiële, organisatorische, operationele en commerciële kennis en kwaliteiten (opbouwen en onderhouden van relaties).

U bent sterk ondernemend en pragmatisch ingesteld waarbij u door uw omgeving wordt herkend als een charismatische leider. Uw leiderschapsstijl en -profiel kenmerkt zich door uw energieke persoonlijkheid. Uw energieniveau straalt positief af op uw team, u stimuleert en motiveert hen hiermee. U staat sterk in uw schoenen, hakt knopen door en aarzelt niet om moeilijke beslissingen te nemen. De manier waarop u dit doet gaat niet ten koste van de teamspirit en motivatie. Uw medewerkers herkennen in u een gepassioneerd manager die veel voldoening haalt uit zijn job. U werkt resultaatgericht en beschikt over een “can do” mentaliteit. Dankzij uw performancelevel en drive om te leveren bent u in staat de juiste vertaling vanuit een helicopterview naar operationeel handelen te maken.

U bent bekend met de dynamiek van familiebedrijven en beschikt over het vermogen om te gaan met weerstand en op alle niveaus van de organisatie te acteren.

Onze opdrachtgever biedt

Mourik biedt een prima salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, aangepast aan de zwaarte van de functie. Het bedrijf zoekt een directielid dat zich graag voor de lange termijn aan het bedrijf wil committeren.


Contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren via de onderstaande knop. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend consultant: Bert-Jan de Visser.

+31 346 – 87 00 20
info@vandegroep.nl