Projectenbedrijf – Eigen P&L vormgeven – Change management

Vacaturenummer: 190118
Standplaats: Waddinxveen
Behandelend consultant: Jan Willem Houtman

Samenvatting

Managing Director – Van der Loo Yacht Interiors

Onze opdrachtgever, Royal Van Lent Shipyard, is een zeer succesvolle Nederlandse jachtenbouwer in het absolute mondiale topsegment. Van der Loo Yacht Interiors (circa 85 eigen fte) in Waddinxveen is een volle dochteronderneming van Royal Van Lent. Het heeft een rijke historie in ontwerp en productie van uniek maatwerk scheepsmeubilair en scheepsinterieurs van de allerhoogste categorie.
Om een noodzakelijk veranderproces vorm te geven en in goede banen te leiden is het bedrijf op zoek naar een Managing Director Van Der Loo Yacht Interiors.

Als Managing Director dient u het bedrijf naar de toekomst toe te positioneren als zelfstandig dochterbedrijf met een eigen P&L. Dit vereist een onafhankelijker opstelling naar het moederbedrijf en zet ook de deur open naar het bedienen van andere klanten in het topsegment. Doelstelling is om met een efficiëntere en meer zakelijke manier van werken een hogere output te realiseren, zowel in absolute zin als in productiviteit per medewerker.
De MD moet het vertrouwen winnen van zijn mensen en hen faciliteren en coachen en voorwaarden scheppen voor optimale samenwerking.

Ervaring binnen een projectgestuurde productie-omgeving is een absolute voorwaarde. Daarnaast is aantoonbare ervaring met het lean maken van maatwerk productieprocessen en het sturen op ‘first time right’ vereist. Er wordt veel waarde gehecht aan uw leiderschapskwaliteiten en aan aantoonbare ervaring in het aansturen van veranderprocessen. Kandidaten dienen minimaal een relevante technisch/bedrijfskundige hbo-opleiding te hebben afgerond. Ervaring met interieurbouw of jachtafbouw geldt als een pre.

Van der Loo Yacht Interiors

Onze opdrachtgever, Royal Van Lent Shipyard, is een zeer succesvolle Nederlandse jachtenbouwer in het absolute mondiale topsegment. De werf bouwt haar schepen onder de naam Feadship. Elke Feadship wordt volledig overeenkomstig de wensen van de klant ontworpen en gebouwd, elk schip is uniek. De opdrachtgevers zijn veeleisend: er wordt perfectie gevraagd tot in de kleinste details. De kwaliteit van het eindproduct en de tevredenheid van de toekomstige eigenaar vormen de hoogste prioriteit.

Van der Loo Yacht Interiors in Waddinxveen is sinds 1985 een volle dochteronderneming van Royal Van Lent. Het heeft een rijke historie in ontwerp en productie van uniek maatwerk scheepsmeubilair en scheepsinterieurs van de allerhoogste categorie. Vakmanschap in houtbewerking wordt hier geschreven met een hoofdletter ‘V’.

Tot op heden is Van der Loo Yacht Interiors aangestuurd als een afdeling binnen Van Lent. De Directie van Van Lent wil het bedrijf naar de toekomst toe positioneren als zelfstandig en volwaardig dochterbedrijf met een eigen P&L. Dit vereist een onafhankelijker opstelling naar het moederbedrijf en zet ook de deur open naar het bedienen van andere klanten in het topsegment. Om dit veranderproces vorm te geven en in goede banen te leiden is het bedrijf op zoek naar een

Managing Director Van Der Loo Yacht Interiors

Projectenbedrijf – Eigen P&L vormgeven – Change management

Managing Director Van der Loo Yacht Interiors

Als Managing Director van Van Der Loo Yacht Interiors draagt u zorg voor het continu verbeteren van het productieproces van inkoop, werkvoorbereiding, productie, logistiek tot en met oplevering aan de jachteigenaren. U maakt hierbij gebruik van projectevaluaties, leveranciersevaluaties, garantiepunten en klantevaluaties. U bewaakt de veiligheid, klantgerichtheid, kwaliteit, tijdigheid en efficiëntie van het productieproces en is met zijn medewerkers continu op zoek naar verbeteringen, die klant en bedrijf helpen.

Doelstelling is om met een efficiëntere en meer zakelijke manier van werken een hogere output te realiseren, zowel in absolute zin als in productiviteit per medewerker. Dit vanzelfsprekend met behoud van hun USP, de zeer hoge kwaliteit. Van der Loo werd tot op heden als afdeling aangestuurd, met als gevolg dat geen sprake was van een evenwichtige klant-leveranciersrelatie. Naar de toekomst toe mag (en dient) Van der Loo zich als volwaardige leverancier op te stellen die aangeeft tegen welke condities het bedrijf het gevraagde interieurwerk kan verzorgen. Dat vereist een zakelijker opstelling. Daartoe zal Van der Loo op een aantal aspecten moeten professionaliseren, zoals begroten en nacalculeren. Ook wordt de deur open gezet naar het betreden van de externe markt.

Het bedrijfspand is op de groei gekocht, het machinepark is state-of-art, het personeel heeft een enorme dosis vakmanschap en betrokkenheid. Vanuit deze goede startpositie dient gewerkt te worden aan het verbeteren van calculatie en planning, het structureren, professionaliseren en optimaliseren van de processen gebruik makend van LEAN-principes en het sturen op ‘first time right’ en ‘engineering for production’.
De MD is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van de personele (jaar-) planning/werkbezetting, inclusief flexibele bezetting en (projectmatige) uitbestedingen. Ook draagt hij zorg voor de ontwikkeling van zijn medewerkers.

Met circa 85 fte eigen werknemers plus een flexibele schil verzorgt Van der Loo circa de helft van de totale vraag van Van Lent aan interieurdelen en meubilair, het overige is uitbesteed aan derden. Dat is een bewuste keuze, het werken met meerder toeleveranciers levert de werf flexibiliteit. Per project wordt bepaald welk interieurbedrijf (of -bedrijven) wordt ingezet op basis van de planning, de kosten en het vereiste kwaliteitsniveau. De interieurbouw ligt in vrijwel alle gevallen op het kritieke pad van het totale bouwproces van een jacht. De inbouw van de interieurdelen op de werf vindt plaats door gespecialiseerde timmerploegen van Van Lent.

De MD moet het vertrouwen winnen van zijn mensen. Hij dient hen niet alleen te sturen, maar vooral ook te faciliteren en te coachen. Daarnaast is het van groot belang dat actief wordt samengewerkt tussen de afdelingen van Van Der Loo, Royal Van Lent en de andere Feadship-bedrijven. Processen, systemen en werkmethodes dienen ook maximaal op elkaar te worden afgestemd.

Wie zoeken we

Kandidaten dienen minimaal een relevante technisch/bedrijfskundige hbo-opleiding te hebben afgerond. Ervaring binnen een projectgestuurde productie-omgeving is een absolute voorwaarde. Ervaring met interieurbouw of jachtafbouw geldt als een pre. Daarnaast is aantoonbare ervaring met het lean maken van maatwerk productieprocessen en het sturen op ‘first time right’ vereist.

Voor een effectieve aansturing van de organisatie zijn leiderschapskwaliteiten van groot belang, evenals aantoonbare ervaring in het aansturen van veranderprocessen. U dient de mensen in de organisatie mee te krijgen in noodzakelijke veranderingen. Dat vereist een open en respectvolle opstelling, waarbij u zich inleeft in de medewerkers, hun vertrouwen weet te winnen en maximaal gebruik maakt van hun kennis en ervaring.

U stimuleert de onderlinge samenwerking en toont daarin het juiste voorbeeldgedrag. U bent een vaardig communicator en stelt zich constructief op tegenover de ideeën van anderen. U weet op een natuurlijke wijze mee te werken aan een goede sfeer. U bent pro-actief, overziet het grotere geheel, durft uw verantwoordelijkheid te nemen en bent besluitvaardig en stressbestendig. U voelt zich betrokken bij de onderhanden projecten en biedt waar nodig support en een luisterend oor.

Uw conceptuele denkvermogen is goed ontwikkeld en u bent analytisch sterk. Alle betrokkenen gehoord hebbend bent u in staat tot een objectief en afgewogen oordeel te komen. Ook onder druk blijft u kritisch en zorgvuldig. U bent resultaatgericht en houdt het beoogde (project)resultaat goed in het oog.

Onze opdrachtgever biedt

Een zelfstandige positie binnen een unieke middelgrote onderneming met ruimte voor ondernemerschap. De klanten zijn veeleisend, het vakmanschap staat op eenzame hoogte. Als MD krijgt u de kans om in die omgeving een bedrijfsmatige professionaliseringsslag te maken. U omarmt daarbij de kernwaarden van het bedrijf, te weten passie, kwaliteit, samenwerken en resultaatgerichtheid.


Contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren via de onderstaande knop. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend consultant: Jan Willem Houtman.

+31 346 – 87 00 20
info@vandegroep.nl