leiderschap – vergroten klantgerichtheid – professionaliseren

Vacaturenummer: 180028
Standplaats: Haarlem
Behandelend consultant: Jan Willem Houtman & Karin Bakker

Onze opdrachtgever zoekt naar invulling op de zeer korte termijn. Er wordt daarbij ook open gestaan voor een tijdelijke invulling van de positie. Indien u niet per direct beschikbaar bent nodigen wij u alsnog van harte uit te reageren.

Samenvatting

Managing Director – De Voogt Naval Architects

De Voogt Naval Architects (ca. 200 werknemers) is een specialistisch ingenieursbureau en maakt onderdeel uit van de Feadship-groep, de wereldwijd vermaarde brand van custom-built superjachten gebouwd door Koninklijke De Vries en Royal Van Lent. De organisatie fungeert als het kenniscentrum binnen Feadship en verzorgt het design, de basic engineering en de research & development voor de beide moederbedrijven.

Als Managing Director geeft u leiding en sturing aan de totale De Voogt-organisatie. U zult een belangrijke bijdrage dienen te leveren aan het klantgerichter maken van de organisatie. In periodiek overleg worden onderwerpen als kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en kosten besproken en gemonitord aan de hand van de door u aangeleverde rapportages.

U bent het boegbeeld van de organisatie, waar een sterke behoefte is aan leiderschap. Voor de eigen organisatie betekent dit dat u heldere doelen stelt en helder communiceert, dat u een belangrijke drijver bent van de gewenste cultuurverandering, dat u een luisterend oor biedt en dat u oog heeft voor de impact van de vele veranderingen op de medewerkers. Naar de externe stakeholders betekent dit dat u zich opstelt als een professionele leverancier die zakelijke afspraken maakt en zorgt dat de organisatie zich daaraan houdt.

U heeft een academische opleiding voltooid in een technische en/of bedrijfskundige richting. U heeft ruime ervaring met projectmatig werken in een complexe omgeving met veel tijdsdruk. Deze ervaring heeft u bij voorkeur opgedaan binnen een engineerings- of productieomgeving voor kapitaalgoederen. Ervaring binnen de scheepsbouw geldt als een pre.

Uw leiderschapskwaliteiten zijn sterk ontwikkeld. U overziet het grotere geheel, identificeert eventuele zwakke plekken en helpt de organisatie om verder te professionaliseren. De kernwaarden van De Voogt, te weten perfectie, passie en partnership, zijn u op het lijf geschreven.

De Voogt Naval Architects

De Voogt Naval Architects is een specialistisch ingenieursbureau met (op dit moment) circa 200 werknemers, gevestigd in Haarlem. Het bureau maakt onderdeel uit van de Feadship-groep, de wereldwijd vermaarde brand van custom-built superjachten gebouwd door Koninklijke De Vries en Royal Van Lent. De organisatie fungeert als het kenniscentrum binnen Feadship en verzorgt het design, de basic engineering en de research & development voor de beide moederbedrijven. Op dit moment verzorgt De Voogt ook nog een belangrijk deel van de detailed engineering, maar dit wordt in toenemende mate door de werven zelf opgepakt. Binnen engineering worden de disciplines theoretische scheepsbouw, scheepsconstructie, werktuigbouw/ scheepsinstallaties, exterieur en interieur onderscheiden.

De markt van superjachten vertoont een gestage groei. Daarbinnen is een duidelijke tendens waarneembaar naar steeds grotere en technisch geavanceerdere jachten. Dit stelt niet alleen nieuwe eisen aan de kennis die binnen de organisatie aanwezig dient te zijn, maar ook aan de te hanteren werkwijzen en de manier waarop de medewerkers worden aangestuurd. Om de processen op effectieve en efficiënte wijze vorm te geven en om de stakeholders de gevraagde kwaliteit te kunnen blijven leveren, is vorig jaar een veranderprogramma ingezet onder de titel ‘De Voogt 2020’. Dit behelst o.a. een projectmatige organisatie structuur, het versterken van de resultaat-verantwoordelijkheid van de professionals, het versterken van resultaatgerichte samenwerking in klantperspectief en het verhogen van de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Het raamwerk daarvan is gereed, de komende tijd zal de nadruk liggen op verdere uitwerking en implementatie.

Door het op handen zijnde vertrek van de Directeur is de organisatie op korte termijn op zoek naar een Managing Director.

Managing Director

Als Managing Director geeft u leiding en sturing aan de totale De Voogt-organisatie. U legt verantwoording af aan de commissarissen van de moederbedrijven Koninklijke De Vries en Royal Van Lent. Deze twee bedrijven zijn de klanten waar De Voogt voor werkt. Er zijn geen externe klanten en dit is ook niet op korte termijn te verwachten. Acquisitie van nieuwe klanten of opdrachten is daarmee bij De Voogt niet aan de orde.

Alle energie kan daarmee worden gericht op het bedienen van de interne opdrachtgevers. U dient een belangrijke bijdrage te leveren aan het klantgerichter maken van de organisatie. In nauw overleg met de werven dient te worden vastgesteld welke capaciteit (vast en flex) nodig is in de organisatie. In periodiek overleg worden onderwerpen als kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en kosten besproken en gemonitord aan de hand van de door u aangeleverde rapportages. Ook dient lering te worden getrokken uit kwaliteitsissues die verderop in het (bouw)proces worden geconstateerd.

U bent het boegbeeld van de organisatie, waar een sterke behoefte is aan leiderschap. Voor de eigen organisatie betekent dit dat u heldere doelen stelt en helder communiceert, dat u een belangrijke drijver bent van de gewenste cultuurverandering, dat u een luisterend oor biedt en dat u oog heeft voor de impact van de vele veranderingen op de medewerkers. Naar de externe stakeholders betekent dit dat u zich opstelt als een professionele leverancier die zakelijke afspraken maakt en zorgt dat de organisatie zich daaraan houdt.

Wie zoeken we

U heeft een academische opleiding voltooid in een technische en/of bedrijfskundige richting. U heeft ruime ervaring met projectmatig werken in een complexe omgeving met veel tijdsdruk. Deze ervaring heeft u bij voorkeur opgedaan binnen een engineerings- of productieomgeving voor kapitaalgoederen. Ervaring binnen de scheepsbouw geldt als een pre.

Uw leiderschapskwaliteiten zijn sterk ontwikkeld. U bent iemand die heldere doelen stelt en die ervaring heeft in het vergroten van de klantgerichtheid binnen organisaties. U weet ook hoe u hoogopgeleide professionals kunt motiveren en stimuleren. U beschikt over natuurlijk overwicht en bent contactueel vaardig. U overziet het grotere geheel, identificeert eventuele zwakke plekken en helpt de organisatie om verder te professionaliseren. De kernwaarden van De Voogt, te weten perfectie, passie en partnership, zijn u op het lijf geschreven. Met uw optreden en presentatie bent u in staat om het vertrouwen te winnen van de verschillende stakeholders. Last but not least bent u in staat om op een zakelijke en constructieve wijze om te gaan met de wensen van uw klanten.

U bent strategisch sturend, sterk analytisch en resultaatgericht, u heeft passie voor kwaliteit en het continu verbeteren van bedrijfsvoering om te komen tot efficiëntie en kwaliteitsverbeteringen. Door uw inspirerende en motiverende leiderschapsstijl brengt u uw organisatie naar een hoger plan. Door uw persoonlijkheid en manier van communiceren weet u het vertrouwen te winnen van uw omgeving.

Het type leider dat past in deze omgeving is te omschrijven als zelfstandig, pro-actief, stevig in de schoenen, besluitvaardig, niet hard maar duidelijk, vasthoudend, stressbestendig, open voor discussie.

U kunt zich zowel schriftelijk als mondeling uitstekend uitdrukken in de Engelse taal.

Onze opdrachtgever biedt

Een eindverantwoordelijke positie van een in-house ontwerp- en ingenieursbureau binnen de luxe jachtenbouw. Het projectenportfolio is uniek, de lat ligt hoog, de voldoening is groot.


Contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren via de onderstaande knop. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend consultant: Jan Willem Houtman of Karin Bakker.

+31 346 – 87 00 20
info@vandegroep.nl