Leiderschap – Samenwerking – ERP implementatie

Vacaturenummer: 170095
Standplaats: Maarssen
Behandelend consultant: Jan Willem Houtman

Samenvatting

Koninklijke Bammens B.V.

Onze opdrachtgever, Koninklijke Bammens B.V. in Maarssen, is toonaangevend in de ontwikkeling, productie en verkoop van stalen afvalbakken. Hun afvalbakken staan in elke woonwijk, stads- en dorpskern en de ondergrondse afvalcollectors van het bedrijf vormen in veel steden de basis voor de inzameling van huisafval. In de industriële markt zijn de duurzame stalen rolcontainers een begrip. Voor elk van deze drie productgroepen is Koninklijke Bammens B.V. toonaangevend in Nederland. Maar ook buiten Nederland is het bedrijf sterk vertegenwoordigd, vandaag de dag komt circa de helft van de totale omzet uit de export.

De historie van het bedrijf gaat terug tot 1850. Moderne productiehulpmiddelen hebben natuurlijk hun intrede gedaan, maar in een aantal fasen van het proces is nog een stuk ambachtelijkheid in metaalbewerking aanwezig gebleven. In Maarssen werken ruim 130 medewerkers aan de marketing, de verkoop, het produceren en het ontwikkelen van de ondergrondse afvalcollectors, rolcontainers en afvalbakken. Hierbij zijn zij voortdurend bezig met technische verbeteringen en innovaties voor de producten. Naar de toekomst toe wil Koninklijke Bammens B.V. haar positie vasthouden en verder uitbouwen. De markt is volop in beweging, met steeds meer soorten afvalstromen.

Binnen het MT is de functie van Manager Operations vacant geworden. De functie wordt op dit moment waargenomen door de Algemeen Directeur, tevens eigenaar van het bedrijf. Om voldoende aandacht te kunnen geven aan noodzakelijke veranderprocessen is het bedrijf op korte termijn weer op zoek naar een nieuwe Manager Operations.

Manager Operations

De Manager Operations stuurt de afdelingen planning/inkoop, logistiek, productie, kwaliteitszorg en technische dienst aan. Productie valt hier uiteen in metaalbewerking, oppervlaktebehandeling en assemblage. Een deel van de productie werkt op dit moment in tweeploegendienst. Totaal werken binnen Operations circa 90 medewerkers, inclusief flexibele schil. U rapporteert in deze functie aan de Algemeen Directeur.

De organisatie heeft behoefte aan een Manager Operations met stevige leiderschapskwaliteiten en uitstekende communicatieve vaardigheden. Enerzijds om de mensen in zijn team houvast en richting te geven, anderzijds om tot een effectieve samenwerking binnen het MT te komen.

Van de nieuwe Manager Operations wordt verwacht dat hij structuur brengt binnen zijn organisatie. Die structuur moet leiden tot een goede vastlegging van taken en processen. Controle op de juiste uitvoering, borging en monitoring is essentieel. Dit is extra van belang gezien het grote aantal flexkrachten binnen de organisatie. De focus ligt daarbij nu teveel op incidentmanagement, er moet meer aandacht komen voor het analyseren, structureel oplossen en voorkómen van problemen.

Het huidige ERP-systeem dient dringend te worden vervangen. De nieuwe Manager Operations zal een belangrijke rol dienen te vervullen in de definitie- en implementatiefase van het nieuwe systeem. Dit betekent het aansturen van een omvangrijk veranderproces, want een nieuw systeem zal in alle geledingen gevolgen hebben voor de manier van werken. Eenmaal draaiend levert het systeem toegankelijke informatie voor alle betrokkenen over het order- en productieproces en eventuele bottlenecks daarin. Dit dient zich te vertalen in een rustigere, planmatigere en beter voorspelbare workflow, met minder noodzaak tot bijsturing en lagere faalkosten.

Tot slot dient aandacht te worden geschonken aan het verouderende personeelsbestand. Als manager dient u, in nauw overleg met HR, aandacht te schenken aan het blijven ontwikkelen van medewerkers en het tijdig anticiperen op de te verwachten uitstroom van medewerkers.

Wie zoeken we

U dient voor deze functie minimaal een afgeronde HBO-opleiding te hebben met werktuigbouwkundige inhoud en ruime leidinggevende ervaring in operations management binnen de metaalbewerkingsindustrie. Ook ervaring met de implementatie van een ERP-pakket is een vereiste.

U dwingt respect af op basis van uw leiderschapskwaliteiten, zowel binnen uw eigen afdeling als binnen het MT. U bent analytisch ingesteld en uw structurerende capaciteiten zijn bovengemiddeld. Daarnaast bent u pro-actief en initiatiefrijk. U bent gericht op het initiëren en realiseren van duurzame verbeteringen. U ontwikkelt een visie en streeft die na. Daarbij bent u gericht op samenwerking.

U bent pragmatisch en doelgericht ingesteld en communiceert helder en duidelijk. U bent sensitief, zoekt draagvlak voor de doelen die u nastreeft en u manoeuvreert soepel tussen verschillende wegen om dat doel te bereiken. U bent makkelijk toegankelijk voor alle medewerkers op alle niveaus. Net als de rest van de onderneming heeft u een sociaal gezicht, wat zich uit in de wijze waarop u met uw mensen omgaat.

U bent woonachtig binnen een straal van 50km rond Maarssen of bent bereid zich daar te vestigen.

Onze opdrachtgever biedt

Het betreft een uitdagende operationele managementfunctie binnen een familiebedrijf met koninklijke status en een sterk sociaal gezicht.


Contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren via de onderstaande knop. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend consultant: Jan Willem Houtman.

+31 346 – 87 00 20
info@vandegroep.nl