Vitale dienstverlening – Assetmanagement – Technisch leiderschap

Vacaturenummer: 190123
Standplaats: Zoetermeer
Behandelend consultant: Jan Willem Houtman

Samenvatting

Divisiemanager Duin en Water – Dunea

Onze opdrachtgever, Dunea, produceert en levert drinkwater aan 1,4 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Dunea zorgt daarbij voor een duurzame balans tussen waterwinning, natuurbeheer en milieubeheer. Het publiek/private karakter van de onderneming leidt tot een veelheid van stakeholders. Kwaliteit en continuïteit van levering hebben de hoogste prioriteit, nu en in de toekomst. Dit stelt hoge eisen aan de beheersorganisatie, maar vereist ook een continue aandacht voor nieuwe oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater en natuur. Binnen het driehoofdig Directieteam komt de positie vacant van Divisiemanager Duin & Water.

De functie

Als asset-owner bent u verantwoordelijk voor 4 hoofdprocessen, te weten.

  • De continue beschikbaarheid van kwalitatief goed drinkwater;
  • Het beheer van de assets;
  • De uitvoering van grootschalige duin- en waterprojecten;
  • Het faciliteren van recreatie.

Binnen uw divisie zijn circa 275 fte werkzaam en daarnaast een grote flexpool, in een grote diversiteit aan functies. Van u wordt sturing verwacht op een grotere eenheid in werkprocessen en meer onderlinge samenwerking. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van meerjarenprogramma’s en plannen, waaronder het Meerjaren Asset Plan. U vertegenwoordigt Dunea in verschillende (inter)nationale samenwerkingsverbanden en gremia, dit vereist een voldoende mate van technisch inhoudelijke kennis en betrokkenheid.

Wie zoeken we

U beschikt over kennis van en ervaring met assetmanagement in een procesmatige operationele omgeving die overeenkomsten vertoont met waterzuiveringstechnieken en water(leiding)techniek. U heeft een technische achtergrond op WO-niveau en bent bedrijfskundig onderlegd.

De functie vraagt om een stevig en modern leiderschapsprofiel en ruime senior managementervaring op directieniveau. U bent een samenwerker en verbinder, maar u weet ook een inspirerende visie te ontwikkelen. U heeft een servicegerichte houding en aantoonbare ervaring met cultuurveranderingsprocessen. U bent sensitief en kunt acteren op uiteenlopende niveaus binnen en buiten de eigen organisatie. U heeft ook affiniteit met natuurbeheer en recreatie.

Dunea

Onze opdrachtgever, Dunea, produceert en levert drinkwater aan 1,4 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Zeventien gemeenten in het leveringsgebied zijn de aandeelhouders. Het bedrijf infiltreert rivierwater in het (Natura 2000) duingebied tussen Monster en Katwijk en maakt hier op een drietal productielocaties drinkwater van. Dunea zorgt voor Duin & Water, met een duurzame balans tussen waterwinning, natuurbeheer en milieubeheer.

Drinkwater geldt als een vitale nutsvoorziening. Kwaliteit en continuïteit van levering hebben de hoogste prioriteit. Dit stelt hoge eisen aan de beheersorganisatie, maar vereist ook een continue aandacht voor de toekomstbestendigheid. Het bedrijf is daarom continu op zoek naar nieuwe oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater en natuur. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke verbreding van de producten en diensten, passend bij de huidige kernactiviteiten.

Het publiek/private karakter van de onderneming leidt tot een veelheid van stakeholders. Naast de 1,4 miljoen klanten en de 500 werknemers zijn dit de 17 aandeelhouders. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met collega drinkwaterleidingbedrijven, contractors, andere nutsbedrijven, beheerders van oppervlaktewater en natuurbeheerders. De dagelijkse leiding van Dunea is in handen van een driehoofdig Directieteam, bestaande uit de Algemeen Directeur, een Divisiemanager Duin & Water en een Divisiemanager Klant & Bedrijfsondersteuning. In verband met het aankomende pensioen van de huidige Divisiemanager voor de divisie Duin & Water wordt gezocht naar zijn opvolger.

Divisiemanager Duin en Water

Als Divisiemanager Duin & Water bent u de asset-owner van Dunea. U bent verantwoordelijk voor 4 hoofdprocessen binnen de organisatie, te weten:

  • De continue beschikbaarheid van kwalitatief goed drinkwater via het proces Bron tot Kraan.
  • Het beheer van de assets (Installaties, Leidingen en Natuur) op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
  • De uitvoering van grootschalige duin- en waterprojecten, zowel alleen vanuit Dunea als in samenwerking met strategische partners.
  • Het faciliteren van recreatie in en het bewaken van Dunea’s natuurgebieden.

Binnen uw divisie zijn circa 275 fte werkzaam en daarnaast een grote flexpool, in een grote diversiteit aan functies: van monteur tot duinwachter, van procestechnoloog tot strategisch omgevingsmanager. Deze vallen te clusteren binnen technisch beheer, natuurbeheer, innovatie en business development. Research & Development vindt voor een deel in eigen huis plaats, daarnaast bij KWR (het gemeenschappelijk onderzoeksinstituut van de sector) en door externe instanties. Als Divisiemanager vertegenwoordigt u Dunea in verschillende (inter)nationale samenwerkingsverbanden en gremia, dit vereist een voldoende mate van inhoudelijke kennis en betrokkenheid.
Het bedrijf heeft in de achterliggende jaren veel veranderingen doorgemaakt. De functionele organisatie heeft daarbij plaatsgemaakt voor een procesgestuurde organisatie en er is nieuw bloed van buitenaf aangetrokken. Van u wordt verwacht dat u een sturende rol pakt binnen uw organisatie om te komen tot een grotere eenheid in werkprocessen binnen uw divisie en meer onderlinge samenwerking. U stuurt daarbij een negental managers aan.

Als Divisiemanager bent u verantwoordelijk voor het opstellen van meerjarenprogramma’s en plannen, waaronder het Meerjaren Asset Plan. Dit is een portfolio van alle noodzakelijke en wenselijke investeringen, inclusief prioritering. In verband met de omvang van de noodzakelijke investeringen in de komende jaren is een verdere professionalisering van het projectmanagement gewenst.

Wie zoeken we

Kandidaten dienen een technische achtergrond te hebben en een WO werk- en denkniveau. U dient te beschikken over kennis van en ervaring met assetmanagement in een procesmatige operationele omgeving die overeenkomsten vertoont met waterzuiveringstechnieken en water(leiding)techniek. Een achtergrond in deze sector is geen must, maar wel een sterke pre. Deze ervaring is opgedaan tijdens opleiding(en) en/of in eerdere werkomgevingen. U heeft kennis van natuurbeheer en affiniteit met het verwelkomen van recreanten in het duingebied. U bent bedrijfskundig onderlegd, resultaatgericht en heeft aantoonbare ervaring in het realiseren van efficiencyverbeteringen.

De functie vraagt om een stevig en modern leiderschapsprofiel en ruime senior managementervaring. U bent een samenwerker en verbinder, u overziet the bigger picture en u maakt het eigen belang ondergeschikt aan het gezamenlijke Dunea-belang. U geeft richting aan de organisatie, ondersteunt uw mensen, spreekt ze aan waar nodig en stimuleert hen in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Maar u weet ook afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en een inspirerende visie te ontwikkelen voor de organisatie en haar dienstverlening. U heeft een servicegerichte houding en verlangt die ook van uw medewerkers. U heeft oog voor mens/talent- en organisatieontwikkeling en u heeft aantoonbaar ervaring met cultuurveranderingsprocessen.

U bent sensitief, u kunt acteren op uiteenlopende niveaus binnen en buiten de eigen organisatie en u heeft het vermogen de eigen gedragsstijl, tactiek of strategie aan te passen om een gesteld doel te bereiken. Ook uw omgevingsbewustzijn draagt hieraan bij: u bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke of politieke ontwikkelingen of andere relevante omgevingsfactoren. Onderdeel daarvan is uw affiniteit met natuurbeheer.

Onze opdrachtgever biedt

Een stevige managementpositie op directieniveau binnen een publiek/private onderneming, met ruimte voor initiatief en innovatie. Een combinatie van beheer van vitale infrastructuur enerzijds, borgen van de toekomstige behoeften en onderzoeken van mogelijke nieuwe producten en diensten.


Contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren via de onderstaande knop. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend consultant: Jan Willem Houtman.

+31 346 – 87 00 20
info@vandegroep.nl