Ondernemen – Groeien – Operational Excellence

Vacaturenummer: 180034
Standplaats: Flexibel, ca. 2-3 dagen per week Sittard
Behandelend consultant: Wim de Kruijf en Jan Willem Houtman

Samenvatting

Divisiedirecteur – Boels Rental

Onze opdrachtgever Boels Rental is één van Europa’s leidende verhuurbedrijven op het gebied van machines, gereedschappen, tijdelijke huisvesting en event-equipment. De onderneming heeft iedere vijf jaar een omzetverdubbeling doorgemaakt en is op dit moment actief in 11 Europese landen. Naast de vele generalistische bedrijven kent Boels Rental ook een serie landelijk georganiseerde specialistische verhuurbedrijven.

Als Divisiedirecteur bent u eindverantwoordelijk voor een cluster van 3-6 van dergelijke specialistische bedrijven, met als overeenkomst dat ze allemaal aandacht behoeven voor wat betreft de markt en/of operationele efficiency. U stuurt en coacht de managers die aan u rapporteren op commercieel, operationeel en financieel gebied. U zet een gedegen team neer, versterkt de samenwerking met de regionale vestigingen en weet de omzet en marge substantieel te verhogen. U maakt zelf onderdeel uit van de board van Boels Rental en rapporteert aan de CEO.

U heeft de ondernemende signatuur, drive, commitment en flexibiliteit die nodig zijn om binnen dit familiebedrijf succesvol te zijn. U bent commercieel succesvol, maar heeft daarnaast ook ervaring in het vergroten van de operationele efficiency binnen een organisatie. U bent een bouwer, initiatiefrijk en gericht op synergie en samenwerking.

Boels Rental

Onze opdrachtgever, Boels Rental, is met meer dan 3.000 medewerkers één van Europa’s leidende verhuurbedrijven op het gebied van machines, gereedschappen, tijdelijke huisvesting en event-equipment. Met een internationale verhuurvloot ontzorgt Boels Rental onder andere de bouwsector, industrie, eventsector, overheden en non-profit instellingen.

Boels Rental is een sterk groeiend familiebedrijf, met bijna 400 filialen in 11 Europese landen. Voor het merendeel betreft dit generalistische verhuurbedrijven met een lokaal/regionaal bedieningsgebied en breed spectrum aan gereedschappen. De enorme groei is gebaseerd op autonome groei, maar ook op diverse strategische overnames en heeft iedere vijf jaar een omzetverdubbeling tot gevolg gehad. Hiermee is Boels Rental één van de snelst groeiende verhuurbedrijven wereldwijd.

Naast deze generalistische bedrijven heeft Boels Rental ook een serie landelijk georganiseerde specialistische verhuurbedrijven. Deze bestrijken een uiteenlopende reeks aan activiteiten. Organisatorisch zijn deze geclusterd en gepositioneerd onder een resultaatverantwoordelijk Directeur. Voor één van deze clusters zijn wij op zoek naar een Divisiedirecteur.

Divisiedirecteur

Als Divisiedirecteur bent u eindverantwoordelijk voor de P&L, groei, een adequate bedrijfsvoering en het commercieel en operationeel aansturen van de bedrijven binnen uw cluster. De keuze welke bedrijven dit betreft is nog niet definitief gemaakt en zal mede afhangen van de signatuur van de uiteindelijke kandidaat. De scope zal variëren van 3-6 bedrijven, met als onderlinge overeenkomst dat ze allemaal wat extra aandacht behoeven voor wat betreft de markt en/of operationele efficiency. Elk van die bedrijven heeft een eigen manager die aan u rapporteert. U maakt zelf onderdeel uit van de board van Boels Rental en rapporteert aan de CEO.

Het accent in deze functie ligt op het verbeteren van het rendement. Enerzijds door het vergroten van de operationele efficiency, anderzijds door het transformeren van de bedrijven naar nog meer marktgerichte organisaties, het vergroten van de footprint in de markt en het beïnvloeden van de marktontwikkeling. U komt te werken in een zeer ambitieuze, ondernemende omgeving met een constante focus op groei. Dit kan zowel bewerkstelligd worden door autonome groei als door acquisities van complementaire bedrijven.

Met de ambitieuze langetermijndoelen voor ogen zet u een gedegen team neer en weet u de omzet en marge substantieel te verhogen. U zorgt ervoor dat de interne organisatie stabiel en gestructureerd is. U heeft de ambitie om de bedrijven verder te helpen op het gebied van flexibiliteit, kwaliteit, operationele & logistieke performance, groei en winstgevendheid.

Tot uw primaire taken en verantwoordelijkheden behoren:

  • de algehele leiding over de bedrijven;
  • bijdragen aan de lange termijnstrategie van de gehele Boels Rental organisatie;
  • invoeren van “operational excellence” binnen de divisie;
  • een belangrijke commerciële rol, waarbij u de ontwikkelingen in de markt nauwlettend volgt en daarop anticipeert met betrekking tot de uitvoering (die u ook zelf aanstuurt);
  • zorg dragen voor een goed relatiebeheer van bestaande contacten op directieniveau, wat tevens inhoudt dat u participeert in het netwerk van de branche(s);
  • het versterken van de samenwerking met de regionale vestigingen;
  • het monitoren en beheersen van financiële resultaten (omzetgroei, winstoptimalisatie en kostenbeheersing) en tijdig anticiperen op veranderingen;
  • ontwikkelen van uw medewerkers in de bedrijven.

Wie zoeken we

U heeft de ondernemende signatuur, drive en commitment die nodig zijn om binnen dit familiebedrijf succesvol te zijn. U bent daarnaast een doortastend leider. Als Divisiedirecteur vervult u een belangrijke commerciële rol, zowel in het relatiebeheer met bestaande grote klanten als in de uitbouw naar nieuwe klanten. U volgt de ontwikkelingen in de markt nauwlettend, bepaalt mede aan de hand hiervan uw commerciële koers en zorgt dat het bedrijf hierop tijdig anticipeert. U bent daarnaast ook bewezen succesvol geweest in het vergroten van de operationele efficiency in een organisatie.

U bent eveneens een ervaren peoplemanager. U weet een omgeving te creëren waarin mensen zich vertrouwd en gewaardeerd voelen en waarin ze de mogelijkheid hebben om zich verder te ontwikkelen. U bouwt uw team uit met energieke mensen die actief meedenken met de klant. U waardeert de kenmerken van een familiebedrijf: besluitvorming kent zowel een rationele als een emotionele component en het langetermijnperspectief staat altijd voorop.

U bent een bouwer, initiatiefrijk en gericht op synergie en samenwerking. U beweegt flexibel mee met wijzigende omstandigheden. U stuurt primair op het resultaat van uw cluster bedrijven, maar bewaakt daarnaast ook steeds het belang van de gehele groep. Tenslotte beschikt u over een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Immers, zowel asset management (de ruggengraat van een verhuuronderneming) als de door te voeren operational excellence vereisen een stevige cijfermatige affiniteit.

U heeft een technisch/bedrijfskundige opleiding genoten op academisch niveau.

Onze opdrachtgever biedt

Boels Rental biedt een prima salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. U wordt ondernemer binnen een familiebedrijf, met de daarbij behorende vrijheden en randvoorwaarden.


Contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren via de onderstaande knop. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend consultant: Wim de Kruijf of Jan Willem Houtman.

+31 346 – 87 00 20
info@vandegroep.nl