30 fte – Jeugdig team – Eigen P&L

Vacaturenummer: 180116
Standplaats: Heiloo
Behandelend consultant: Jan Willem Houtman

Samenvatting

Bedrijfsleider

STI Engineering is het kleinste zelfstandige onderdeel van de Groep Koninklijke De Vries Scheepsbouw. Het bedrijf is gespecialiseerd in de detailed engineering en werkvoorbereiding van piping & systems binnen het topsegment van de luxe jachtbouw.

Als Bedrijfsleider stuurt u op zaken als kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en kosten en bent u P&L-verantwoordelijk. U stelt heldere doelen en u bent de aanjager van veranderprocessen binnen de organisatie. U draagt verantwoordelijkheid voor de afgegeven offertes en u vertegenwoordigt STI bij projectrapportages. Van de Bedrijfsleider wordt een hoge mate van zelfredzaamheid verwacht op het gebied van HR en finance.

U heeft ruime ervaring met projectmatig werken. Deze ervaring heeft u bij voorkeur opgedaan binnen een engineerings- of productieomgeving voor kapitaalgoederen. Uw leiderschapskwaliteiten zijn goed ontwikkeld. U bent in staat om het vertrouwen te winnen van uw omgeving. In het bijzonder bent u effectief in het aansturen van en verbinding maken met een jong team. U bent voldoende hands-on om de veelheid van taken die als Bedrijfsleider op u afkomen in hoge mate zelf af te handelen.

STI Engineering

STI Engineering in Heiloo is een klein werktuigbouwkundig engineersbedrijf met circa 30 overwegend jonge medewerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd in de detailed engineering en werkvoorbereiding van piping & systems binnen het topsegment van de luxe jachtbouw. Daarnaast verzorgt STI ook engineering van industriële installaties.

Het bedrijf maakt sinds 2001 onderdeel uit van Groep Koninklijke De Vries Scheepsbouw. Dit is een Nederlands familiebedrijf met een lange traditie, bestaande uit een zevental afzonderlijke bedrijven. Dit betreft de jachtwerven in Aalsmeer en Makkum, Scheepswerf Slob, Akerboom Yacht Equipment, De Klerk Binnenbouw, STI Engineering en De Vlijt (flexpersoneel). De bedrijven binnen de groep opereren geheel zelfstandig, maar ze werken nauw samen binnen de scope van een project. Groep De Vries maakt op haar beurt weer onderdeel uit van Feadship, de wereldwijd vermaarde brand van custom-built superjachten gebouwd door de werven van De Vries en Van Lent. De Voogt Naval Architects is het architectenbureau dat exclusief voor Feadship het ontwerp (design), de engineering en de research &  development van de superjachten verzorgt.

De huidige Bedrijfsleider heeft na 11 jaar de wens te kennen gegeven om zijn loopbaan als ondernemer voort te zetten. De organisatie is daarom op korte termijn op zoek naar een Bedrijfsleider Engineering.

Bedrijfsleider

Als Bedrijfsleider bent u P&L-verantwoordelijk voor het bedrijf. U legt verantwoording af aan de directie van de Groep. Daarnaast rapporteert u op projectniveau aan een interne stuurgroep binnen de groep.

Acquisitie van nieuwe klanten of opdrachten is bij STI maar beperkt aan de orde. De energie kan vrijwel volledig worden gericht op het bedienen van de interne opdrachtgevers en de bedrijfsvoering in brede zin. Binnen Feadship is een veranderproces gaande, wat ertoe leidt dat de betrokkenheid van STI in een vroegtijdiger stadium wordt gevraagd dan voorheen. Dat vereist een voldoende mate van pro-activiteit. Dit past in het grotere geheel van klantgericht werken, waarbij zaken als kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en kosten periodiek onderwerp van gesprek zijn binnen de groep. U communiceert helder en stelt duidelijke doelen, en u bent aanjager van gewenste (cultuur)veranderingen. U biedt ook een luisterend oor voor uw medewerkers en heeft oog voor de impact van de gewijzigde verhoudingen binnen de groep.

Van u wordt geen meewerkende rol in de engineering verwacht, maar de aanbiedingen/offertes worden wel uit uw naam gedaan. Affiniteit met engineering en het kunnen lezen en interpreteren van offertes is dus wel noodzakelijk. De engineers worden inhoudelijk aangestuurd door de projectleiders binnen STI, die op hun beurt weer aan u rapporteren.

Van de Bedrijfsleider van STI wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld geen eigen HR of finance-medewerkers. HR-aangelegenheden zoals het ontwikkelen van medewerkers en de werving van nieuwe medewerkers vallen binnen het aandachtsveld van de Bedrijfsleider. Voor specialistische kennis kan op support vanuit de groep kan worden teruggevallen. Ook op het gebied van finance & control wordt zelfredzaamheid verwacht. De maandrapportages worden door de Bedrijfsleider zelf verzorgd, voor de kwartaalrapportages en de jaarrekening is er ondersteuning vanuit de groep en de externe accountant.

Wie zoeken we

U heeft minimaal een HBO-opleiding voltooid in een technische richting. U heeft ruime ervaring met projectmatig werken. Deze ervaring heeft u bij voorkeur opgedaan binnen een engineerings- of productieomgeving voor kapitaalgoederen. Affiniteit met het vakgebied engineering is noodzakelijk.

Uw leiderschapskwaliteiten zijn goed ontwikkeld. U bent reeds eerder in een lijn- of projectmanagement functie verantwoordelijk geweest voor de aansturing van een team professionals. Door uw persoonlijkheid en manier van communiceren bent u in staat om het vertrouwen te winnen van uw omgeving. U bent iemand die heldere doelen stelt en die ervaring heeft met het verder vergroten van de klantgerichtheid binnen organisaties. U weet ook hoe u hoogopgeleide professionals kunt motiveren en stimuleren. U beschikt over natuurlijk overwicht en bent contactueel vaardig. In het bijzonder bent u effectief in het aansturen van en verbinding maken met een jong team.

U bent in staat om het grotere geheel te overzien, eventuele zwakke plekken te identificeren en de organisatie verder te helpen professionaliseren. Tegelijkertijd bent u voldoende hands-on om de veelheid van taken die als Bedrijfsleider op u afkomen in hoge mate zelf af te handelen. Op het gebied van HR en finance beschikt u over de noodzakelijke kennis en ervaring om uw verantwoordelijkheid waar te kunnen maken.

Onze opdrachtgever biedt

Een eindverantwoordelijke positie van het kleinste zelfstandige bedrijf binnen de Groep Koninklijke De Vries Scheepsbouw. Doorgroei op termijn binnen de groep behoort tot de mogelijkheden.


Contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren via de onderstaande knop. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend consultant: Jan Willem Houtman.

+31 346 – 87 00 20
info@vandegroep.nl