Privacy

Van de Groep & Olsthoorn verwerkt persoonsgegevens van kandidaten en van relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG).

Van de Groep & Olsthoorn verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van zijn opdrachten: het vinden van kandidaten voor vacatures.

Van de Groep & Olsthoorn heeft een privacybeleid opgesteld dat, naar zijn mening, voldoet aan de door de AVG gestelde passende organisatorische en technische maatregelen

Klik voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, zoals verwijdering uit ons bestand, op onderstaande knop.

Klik op onderstaande knop voor het privacy statement.